Algemene info Wieler Comité Bergeijk

Het Wieler Comité Bergeijk heeft als doel onder auspiciën van de KNWU, de wielersport in Bergeijk op een regionaal en nationaal, niveau te brengen en te houden.

In nauwe samenwerking met de Gemeente Bergeijk worden jaarlijks evenementen georganiseerd die zowel aantrekkelijk zijn voor de deelnemers, jury, het publiek, de lokale middenstand en de sponsors.

Wij kunnen jaarlijks beschikken over circa 75 vrijwilligers die allen ruime ervaring hebben bij nationale wielerevenementen.

Op pagina Historie introduceren wij met een stukje geschiedenis en maken wij een terugblik naar de belangrijkste wedstrijden die georganiseerd zijn, impressie (geschiedenis) foto’s van diverse wedstrijden en uiteraard een uitgebreid overzicht met uitslagen.

Draagt u Wieler Comité Bergeijk een warm hart toe, kunt u alle informatie over het steunen van onze stichting op pagina Info sponsoring.

Alles over onze organisatiestructuur en contactinfo kunt u vinden op pagina Contact.

Art. 2 uit de Statuten van Wieler Comité Bergeijk

Stichting Wieler Comité Bergeijk gevestigd te Bergeijk en opgericht op 27 februari 1996.
Stelt zich ten doel: het organiseren van wielerevenementen en/of overige evenementen en activiteiten; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Scroll naar boven